Boekhoudbeheer

Het in huur geven van een pand wordt gevraagd door een eigenaar die er de winst van een investering wenst uit te halen. Het is van essentieel belang dat hem een gezond beheer van zijn financieel patrimonium kan worden gegarandeerd. Het doen renderen gebeurt via een boekhoudkundig beheer dat beantwoordt aan de gestelde eisen.

Het verhuurprincipe bestaat erin aan de eigenaar te verzekeren dat de huur wordt geïnd en dat de kosten correct worden geïmputeerd. Om deze reden geven wij de prioriteit aan een goede boekhoudkundige opvolging om de eigenaars een gezond en transparant beheer te verlenen. Een bijkomend argument om het belang van een geïntegreerd beheersprogramma te benadrukken.

Op basis van het overeengekomen huurbedrag en het bedrag van de maandelijkse lasten voldoen wij aan volgende eisen:

  • Maandelijkse controle van de betalingen van de huren en de lasten.
  • Indien nodig de herinneringen versturen en de procedures starten na akkoord van de eigenaar.
  • De facturen ontvangen, ze coderen, betalen en imputeren.
  • Indien nodig, een afrekening verwarming opstellen.
  • Een veslag van het boekjaar aan de eigenaren sturen, met de betaalde huur, de betaalde lasten, de ontvangen en betaalde facturen, de imputaties, enz.